Kurumsal

YPS OTOMOTİV

Çevre Politikamız


YPS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , sektörü için mükemmelliği hedefleyerek Sac Şekillendirme ve Kalıp Üretiminde paydaşlarıyla birlikte uyguladığı proaktif çevre yönetim sistemi ve sürekli iyileştirmeler ile;

 • Her türlü kirliliği önleyecek yöntemler geliştirmeyi,
 • Riskleri en aza indirmeyi,
 • Atıkları azaltmayı ve geri dönüşümü arttırmayı,
 • Doğal kaynak kullanımını azaltmayı,
 • Enerji kayıplarını en aza indirmeyi,
 • Yasa ve diğer gerekliliklere uygun çalışmayı

İlke edinmiştir.

Kalite Politikamız


 • Sektöründe tercih edilen firma olmak için ürün kalitesi, fiyat ve teslimat performansını sürekli çabalarla arttırmak,
 • Takım çalışmalarını teşvik etmek ve insana yatırım yapmak,
 • Toplam kalite felsefesi ile iş mükemmelliğine ulaşmak ve bunu iş sonuçlarına yansıtmak.

İş Güvenliği Politikamız


YPS OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. , insanı en değerli varlığı olarak kabul ederek, işçi sağlığı ve iş güvenliğini tüm faaliyetleri sırasında birinci öncelikli hedefi olarak benimsemiştir.
Bu politikanın gereği olarak;

 • Yasalara, yönetmeliklere ve diğer gerekliliklere uymayı,
 • Önleyici felsefeyle sistemimizi sürekli geliştirmeyi,riskleri azaltmayı,
 • Çalışanlarımızın sağlıklı olmalarını sağlamayı,yaralanma ve hastalanmalarını önlemeyi,
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamanın tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemeyi,
 • Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmeyi,

Taahhüt eder.

İnsan Kaynakları Politikamız


 • Ahlaki değerlere ve etik ilkere uygun davranmak,
 • Tüm kademelerdeki çalışanlarımızın gelişimini ön planda tutmak, insana yatırım yapmak,
 • Çalışanlarımızla karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği kurarak istihdam eşitliği sağlamak,
 • Tüm çalışanlarımızın, insana ve sürekli iyileştirmeye odaklı bir bakış açısına sahip olmalarını sağlayacak İnsan Kaynakları uygulamaları yürütmek